Menu Close

Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:
raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Ramygalos g. 34a, Šėta, Kėdainių rajonas, LT-58130, el. p. korupcija@ssuc.lt
žodžiu, kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis Šėtos socialinis ir ugdymo centre
tel. Nr. +370 (347) 35316

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė: Parsisiųsti PDF formatu

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma:  Parsisiųsti PDF formatu

Skip to content