Menu Close

Lėšos veiklai viešinti

2023 m. Šėtos socialinis ir ugdymo centras viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams lėšų nemokėjo.

Pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Šėtos socialinis ir ugdymo centras sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams: Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS). https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-informavimo-politika/viesosios-informacijos-rengeju-ir-skleideju-informacine-sistema-virsis

 

 

 

Skip to content