Menu Close

Atmintinė

Kur kreiptis

Dėl ikimokyklinio ar priešmokyklinio vaikų ugdymo:
Prašymai dėl ikimokyklinio ar priešmokyklinio vaikų ugdymo pateikiami, atvykstant į įstaigą, adresu Ramygalos 34a, Šėta, Kėdainių r.  Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktoriaus vardu. Pasiteirauti galima tel. Nr. (+370 347) 35316 arba el. paštu setos.soc-centras@kedainiai.lt

Dėl socialinių paslaugų:
Dėl informacijos apie apgyvendinimą Šėtos socialiniame ir ugdymo centre asmuo ar jo globėjas turi kreiptis į Kėdainių bendruomenės socialinį centrą adresu P. Lukšio g. 16, Kėdainiai.

Mokėjimo dydis

Už ilgalaikę socialinę globą:

  • Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajams, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., – ir į turtą.
  • Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą gauna individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją ar iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatyta tvarka paskirtą slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.
  • Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra didesnė už jo Kėdainių rajono savivaldybėje nustatytą turto vertė normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
  • Paslaugų gavėjai, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš įstaigos, už išvykimo laiką moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip trims paroms, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Už trumpalaikę socialinę globą:

  • Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.
  • Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis – 80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti trumpalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą gauna individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją ar iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatyta tvarka paskirtą slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.
  • Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

Skip to content