Menu Close

Vidaus tvarkos ir kiti dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro ikimokyklinio ugdymo programa

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas nuo 2023-01-01

Sistemos priedai nuo 2023-01-01

Šėtos socialinio ir ugdymo centro finansų vidaus kontrolės taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro vidaus kontrolės tvarkos aprašas1 priedas vidaus kontrolės tvarkos,2 priedas vidaus kontroles tvarkos

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro konfidencialumo, lankytojų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų etikos kodeksas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro kokybės politikos aprašas

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro gyventojų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą procedūros politika

Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų skundų, prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų Teisių chartija

Skip to content