Menu Close

Vidaus tvarkos ir kiti dokumentai

Bendrieji dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės
Šėtos socialinio ir ugdymo centro ikimokyklinio ugdymo programa
Šėtos socialinio ir ugdymo centro teikiamų paslaugų sąrašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro metinė veiklos ataskaita 2023 m.
Šėtos socialinio ir ugdymo centro metinė veiklos ataskaita 2022 m.
Šėtos socialinio ir ugdymo centro metinė veiklos ataskaita 2021 m.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas nuo 2024-01-01
Sistemos priedai nuo 2024-01-01
Šėtos socialinio ir ugdymo centro finansų vidaus kontrolės taisyklės
Šėtos socialinio ir ugdymo centro vidaus kontrolės tvarkos aprašas, 1 priedas vidaus kontrolės tvarkos, 2 priedas vidaus kontrolės tvarkos
Šėtos socialinio ir ugdymo centro socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas


Kokybės diegimo sistema EQUASS

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų etikos kodeksas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro kokybės politikos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro konfidencialumo, lankytojų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą, procedūros ir politikos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų skundų, prašymų, pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2024 m. 
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2023 m.
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2022 m.
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjų Teisių Chartija
Šėtos socialinio ir ugdymo centro paslaugų teikimo tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro suaugusių asmenų su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmenų poreikių įvertinimo, individualaus socialinės globos plano rengimo, peržiūrėjimo ir tikslinimo tvarka
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro metinė vidaus medicininio audito ataskaita 2023 m.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro metinė vidaus medicininio audito ataskaita 2022 m.

Skip to content