Menu Close

Projektinė veikla

Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą”

Siekdami užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, Šėtos socialinis ir ugdymo centras įdiegė Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą ir buvo sertifikuotas EQUASS Assurance sertifikatu,  kuris įrodo, kad įstaigoje  teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.
Džiaugiamės šiuo įvertinimu,  didžiuojamės savo darbuotojais, dėkojame jiems  ir visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Rezultatai 2022 m.

 

 

Skip to content