Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 metai

I ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis

2023 metai
Pinigų srautų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis
2023 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis

II ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis

I ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis

2022 metai
Pinigų srautų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis
2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

II ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

I ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

2021 metai
Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
2021 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

II ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis

I ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

Skip to content