Menu Close

Švietimo paslaugos

Šėtos socialiniame ir ugdymo centre teikiamos švietimo paslaugos: ikimokyklinis ugdymas  (kodas 85.10.10), priešmokyklinis ugdymas (kodas 85.10.20).

Centro darželis dirba nuo 7.30 val. iki 17.30 val. Abiejų grupių veiklos trukmė 10 val.

Įstaigoje veikia 2 grupės: „Skruzdėliukų” ikimokyklinio ugdymo (2–4 m.) ir „Pelėdžiukų” mišri priešmokyklinio ugdymo (5–6 m.).

Vaikui pradedant lankyti darželį reikalingi šie dokumentai: peržiūrėti
Mokestis už darželį: peržiūrėti

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė ldarželio pedagogai. ŠSUC ikimokyklinio ugdymo programą (2022): peržiūrėti
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos Peržiūrėti dokumentą
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas Peržiūrėti dokumentą
Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės Peržiūrėti dokumentą
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Peržiūrėti dokumentą
Leidinys tėvams „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas” Peržiūrėti
Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia…

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinukai ugdomi  Priešmokyklinio  ugdymo bendrąją (SMM 2022 )  ugdymo programą: peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-12-27 įsakymu patvirtintas Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
Daugiau informacijos apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia…

LR Švietimo įstatymo pakeitimai dėl priešmokyklio ugdymo:

•     LR Švietimo įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, LR Švietimo įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.
•     Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priims tėvai (globėjai).
•     Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis LR Švietimo įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Su LR Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimais  galima susipažinti: čia

Kaip vertinami vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikiai bei pažanga?

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR ŠMM 2021-12-27  Peržiūrėti dokumentą

 

Yra galimybė lankyti:

  • Kėdainių dailės mokyklos Ankstyvojo dailės ugdymo programą (užsiėmimai vyksta kartą savaitėje darželio patalpose. Mokestis – 8 eur per mėnesį).
  • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja kartu su ugdytiniais dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content