Menu Close

Dokumentai Archyvas

Grįžti į dokumentus

Viešieji pirkimai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašo 7 priedas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašo 8 priedas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktoriaus įsakymas dėl Šėtos socialinio ir ugdymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo struktūrinė schema

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro vidaus darbo tvarkos taisyklės
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas nuo 2021-01-01 iki 2021-08-31
Sistemos priedai 2021, sistemos priedų pakeitimai 2021-07-01 
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas 2021-09-01 
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas nuo 2022-01-01
Sistemos priedai 2021-09-01; sistemos priedai nuo 2022-01-01

Planavimo dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro globos padalinio 2018 metų veiklos planas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro globos padalinio 2019 metų veiklos planas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio-vaikų darželio veiklos planas 2019 m.
Šėtos socialinio ir ugdymo centro globos padalinio 2020 metų veiklos planas 
Šėtos socialinio ir ugdymo centro – darželio padalinio veiklos planas 2020 m.

Darbo užmokesčio ataskaitos

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2018 metai 
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2019 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2020 metai

2020 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2020 m.)

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita


2019 metai

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2019 m.)

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

2018 metai

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita
Finansavimo sumų pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis ataskaita

Grįžti į dokumentus

Skip to content