Menu Close

Socialinės paslaugos

INFORMACIJA LANKYTOJAMS

Lankymo sąlygos:

Lankytojai, pageidaujantys aplankyti paslaugų gavėją, vizito datą ir laiką privalo suderinti su Šėtos socialinio ir ugdymo centro socialiniais darbuotojais ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki atvykimo telefonu +370 655 06150 arba
+370 620 27856. Dėkojame už Jūsų supratingumą.

DARBO LAIKAS:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio Nuo 8.00 val. iki 16.45 val.
Penktadienį Nuo 8.00 val. iki 15.30 val.
Pietų pertrauka Nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

Šėtos socialinis ir ugdymo centras yra Kėdainių rajono savivaldybės įstaiga, į kurią gyventi asmenis nukreipia Kėdainių rajono savivaldybės asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigose komisija, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro gyventojams teikiamos paslaugos:

Būsto paslaugos:

 • minimalus bendras gyvenamas plotas kiekvienam gyventojui 5 kv. m, pagal Lietuvos higienos normą HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
 • kiekvienas gyventojas aprūpinamas reikalingais baldais: lova, spintelė, kėdė, o spinta ir stalas – keliems asmenims;
 • visuose kambariuose yra šaldytuvai, televizoriai;
 • gyvenamoji aplinka sukuriama kuo artimesnė namų aplinkai, gyventojas savo kambaryje gali turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų;
 • kambariuose gyvena1-2 paslaugų gavėjai derinant gyvenančiųjų interesus ir poreikius (kambaryje gali būti apgyvendinti 3-4 paslaugų gavėjai, kurie yra su sunkia negalia);
 • užtikrintos galimybės paslaugų gavėjams lengvai judėti įstaigos teritorijoje ir patalpose. Įrengtas keltuvas, kuris padidina mobilumo galimybes ir skatina aktyvumą.

Maitinimo paslaugos:

 • maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną;
 • pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms organizuojama dietinė mityba.
 • paslaugų gavėjams sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų, patiekalų asortimento.
 • I ir II aukštuose įrengtos  virtuvėlės gyventojų maisto ir užkandžių pasigaminimui savo poreikiams.

Buitinės ir asmens higienos paslaugos:

 • organizuojamas paslaugų gavėjų drabužių bei patalynės skalbimas, drabužių taisymas;
 • sudaromos sąlygos rūpintis asmens higiena;
 • negalintys savimi pasirūpinti paslaugų gavėjai kiekvieną dieną apiprausiami, maudomi ne rečiau kaip kartą per 7 dienas;
 • suteikiama kompensacinė ir pagalbinė technika, reikalinga gyventojams su negalia;
 • paslaugų gavėjai pagal poreikius aprūpinami spauda, sudarytos sąlygos naudotis internetu, bendrauti su artimaisiais vaizdo skambučiais.

Socialinio darbo paslaugos:

 • teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos (užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas);
 • teikiamos kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį paslaugų gavėjo savarankiškumą);
 • darbinių įgūdžių ugdymas (sudaroma galimybė pasirinkti veiklas pagal pomėgius ir atsižvelgiant į sveikatos būklę);
 • organizuojamas socialinis darbas pagal individualius socialinės globos planus, įvertinus paslaugų gavėjų poreikius;
 • paslaugų gavėjams užtikrinama individuali, diskretiška pagalba rengiantis, valgant, prausiantis ir kt.
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • sudaromos sąlygos paslaugų gavėjams dalyvauti paslaugų planavime, teikime ir vertinime (paslaugų gavėjai vertina teikiamų paslaugų kokybę – vykdomos apklausos; organizuojami centro gyventojų ir centro gyventojų Tarybos susirinkimai);

Slaugos – bendrosios praktikos slaugos paslaugos:

     Vadovaujantis sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais kiekvienam gyventojui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir/ar gydytoją.
Gyventojai yra lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas pas šeimos gydytoją ir pas gydytojus specialistus (pagal poreikį). Įstaigos personalas stebi gyventojų sveikatos būklę ir jos pokyčius, teikia būtinąją pagalbą, o esant indikacijoms kviečiama greitoji medicininė pagalba. Pagal nustatytus finansinius normatyvus ir gydytojų paskyrimus paslaugų gavėjai aprūpinami:

 • medikamentais (prižiūrima, kad skiriami medikamentai būtų tinkamai vartojami);
 • reikalingomis slaugos priemonėmis (sauskelnės, paklodės, čiužiniai pragulų profilaktikai);
 • jei yra poreikis gyventojas yra aprūpinamas reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis (lazdos, vaikštynės, vežimėliai ir kt.).

    Vykdomas paslaugų gavėjų sveikatos būklės stebėjimas matuojamas kraujo spaudimas, pulsas, temperatūra, atliekama pragulų profilaktika, žaizdų priežiūra.
Gyventojams užtikrinama kokybiška priežiūra ir slauga. Esame apsirūpinę techninės pagalbos priemonėmis, padedančiomis darbuotojams ir gyventojams saugiai ir kokybiškai atlikti kasdienines funkcijas (priemonės asmeniui maitinti, maudyti, pakelti, perkelti).

Kineziterapijos ir masažo paslaugos:

     Šėtos socialinio ir ugdymo centre yra atliekamos kineziterapijos ir masažo paslaugos. Kineziterapija – viena iš sveikatos palaikymo ir reabilitacijos priemonių – sveikatos ir fizinės būklės grąžinimas, palaikymas, negalios kompensavimas gydant judesiu ir fiziniais veiksniais, skiriamas siekiant sugražinti ar kompensuoti judėjimo funkciją, sumažinti komplikacijų galimybę, palaikyti bendrą fizinį pajėgumą.
Kineziterapeutas procedūros metu pagal kompetenciją taiko ir atlieka: gydymą padėtimi; gydomuosius pratimus; masažą; teipavimą, fizikinius veiksnius ( transkutaninę nervų elektrostimuliaciją (TENS), funkcinę elektrostimuliaciją (FES), šalčio terapiją (šalčio paketai), šilumos terapiją (parafino vonelės), kompresinę terapiją). Parenka ir pritaiko: judėjimo technines pagalbos priemones.
Atliekame šiuos masažus: gydomąjį, atpalaiduojantį, klasikinį. Masažas – tai įvairių mechaninių judesių, atliekamų rankomis kūno paviršiuje, visuma, siekiant grąžinti sveikatą.
Siekiant kuo efektyviau atsiliepti į globos namų gyventojų poreikius ir stiprinti jų fizinę ir psichologinę sveikatą, globos namuose įrengtas relaksacijos kambarys, kuriame vyksta raumenų relaksacija, muzikos ir vaizdų terapija, aromaterapija.

Užimtumo organizavimo paslaugos:

        Atsižvelgiant į gyventojų norus bei poreikius organizuojamos veiklos, kurių metu ugdomi jų darbiniai, kūrybiniai ir meniniai įgūdžiai. Užsiėmimų metu stengiamasi sumažinti gyventojų socialinę atskirtį ir sudaryti sąlygas ilgiau išlikti aktyviems bei gyventi visavertį gyvenimą.
Įstaigoje vykdomi kulinariniai užsiėmimai, kurių metu gilinamos kulinarijos ir konditerijos žinios, stiprinami kasdienio gyvenimo įgūdžiai. Organizuojami stalo žaidimai lavinantys mąstymą, atmintį ir bendravimo įgūdžius. Meno terapijos ir kūrybinių dirbtuvėlių veiklose skatinama paslaugų gavėjų saviraiška, kūrybiškumas, lavinama vaizduotė. Atsipalaiduoti ir suteikti gerų emocijų padeda muzikos terapijos užsiėmimai. Centre esančioje salėje vyksta filmų ir koncertų stebėjimas bei aptarimas. Organizuojamos valstybinės, tautinės, religinės, asmeninės bei kalendorinės šventės. Įstaiga bendradarbiauja su virtualia biblioteka ELVIS, kurioje mūsų gyventojai gali klausyti garsinę mokslinę bei grožinę literatūrą, žurnalus arba pagal poreikius pritaikytus tekstus. Vykdomi atminties lavinimo ir palaikymo užsiėmimai, kurie lavina paslaugų gavėjų kognityvinius įgūdžius. Šiuo metu centre vykdomi du projektai: „Išmanūs senjorai“ ir  „Po žingsnelį sveikatos link“. Projektų tikslas stiprinti ir gerinti gyventojų psichinę bei fizinę sveikatą ir mažinti socialinę atskirtį bei leisti pasijusti visaverčiu ir savarankišku. Įstaigoje organizuojamos sporto šventės, kultūrinės pramoginės išvykos.

 

Skip to content