Menu Close

Socialinių paslaugų srities dokumentai

Įstaigos darbą reglamentuojantys dokumentai (vidinės taisyklės, tvarkos):

Šėtos socialinio ir ugdymo centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas nuo 2023-01-01
Sistemos priedai nuo 2023-01-01
Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas
Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas
Konfidencialumo, lankytojų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas
Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija
Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

ŠSUC darbuotojų etikos kodeksas
ŠSUC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka
ŠSUC fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros aprašas
ŠSUC kokybės politikos aprašas
ŠSUC nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema
ŠSUC paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą procedūros ir politikos aprašas
ŠSUC paslaugų gavėjų skundų, prašymų, pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
ŠSUC paslaugų gavėjų Teisių chartija ŠSUC teikiamų paslaugų sąrašas 2020 m.

Planavimo dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio 2021 m. veiklos planas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2021-2025 metų strateginis planas

Projektai

Vykdomas projektas Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą

Siekdami užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, Šėtos socialinis ir ugdymo centras įdiegė Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą ir buvo sertifikuotas EQUASS Assurance sertifikatu,  kuris įrodo, kad įstaigoje  teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.
Džiaugiamės šiuo įvertinimu,  didžiuojamės savo darbuotojais, dėkojame jiems  ir visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro projektai 2021 m.

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo organizacinė struktūra

Darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Ataskaitos 2021-2022 m.

Vidaus medicinio audito ataskaita 2022 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2021 metai
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2022 metai

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2022 -2023 m.

Archyvas 2013-2020 m.

Skip to content