Menu Close

Bendrieji įstaigos dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro privatumo politika

Vadovaujantis ES Reglamento Nr. 2016/679 – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau vadinama Reglamentu) nuostatomis, Mes, Šėtos socialinis ir ugdymo centras – (toliau Centras), juridinio asmens kodas 191892987, adresas Ramygalos 34a, Šėta, Kėdainių rajonas, tel. Nr. +370 347 35316, el. p. setos.soc-centras@kedainiai.lt rūpinamės savo klientų: gyventojų, gyventojų artimųjų, savo ugdytinių, ugdytinių tėvų (globėjų), savo darbuotojų duomenų privatumu, sąžiningai, atsakingai ir teisėtai tvarkydami ir prižiūrėdami mums patikėtus Jūsų duomenis (kaip duomenų valdytojas).

Labai svarbu, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte Asmens duomenų tvarkymo Šėtos socialiniame ir ugdymo centre taisykles, nes kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyrą, sutinkate su sąlygomis aprašytomis šiose taisyklėse. Jei nesutinkate, prašome nesilankyti mūsų svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose.

Asmens duomenų tvarkymo Šėtos socialiniame ir ugdymo centre taisyklės

Įstaigos darbą reglamentuojantys dokumentai (vidinės taisyklės, tvarkos):

Šėtos socialinio ir ugdymo centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro ikimokyklinio ugdymo programa 
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas nuo 2024-01-01
Sistemos priedai nuo 2024-01-01
Finansų vidaus kontrolės taisyklės
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas, 1 priedas vidaus kontrolės tvarkos,2 priedas vidaus kontroles tvarkos.

Planavimo dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro socialinės globos padalinio 2021 metų veiklos planas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro ugdymo padalinio 2021 m. veiklos planas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2021-2025 metų strateginis planas

Viešieji pirkimai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo organizacinė struktūra

Darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Ataskaitos 2021-2023 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2021 m.
Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2022 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2022 -2023 m.

2023 metai

I ketvirtis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita

2022 metai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Pinigų srautų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis
2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita

2021 metai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
2021 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita

 

Archyvas 2013-2022 m.

Skip to content