Menu Close

Atmintinė

Kur kreiptis

Dėl ikimokyklinio ar priešmokyklinio vaikų ugdymo:
Prašymai dėl ikimokyklinio ar priešmokyklinio vaikų ugdymo pateikiami, atvykstant į įstaigą, adresu Ramygalos 34a, Šėta, Kėdainių r.  Šėtos socialinio ir ugdymo centro direktoriaus vardu. Pasiteirauti galima tel. Nr. (+370 347) 35316 arba el. paštu setos.soc-centras@kedainiai.lt

Dėl socialinių paslaugų:
Socialinių paslaugų teikimo organizatorius yra Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius. Dėl informacijos apie stacionarios socialinės globos paslaugų teikimą asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių adresu: J. Basanavičiaus g. 36, 414 kabinetas, telefonas (+370 347) 69528.

Reikalingi dokumentai
Asmuo, norintis gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

  • Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildomas vietoje);
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, laikinąjį asmens pažymėjimą ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);
  • Pensininko pažymėjimą;
  • Neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimą;
  • Medicinos dokumentų išrašą su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
  • Neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NONT) arba medicininės socialinės ekspertizės komisijos (MSEK) pažymą;
  • Santuokos įregistravimo, ištuokos ar sutuoktinio mirties liudijimą;
  • 2 (dvi) nuotraukas.

Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui adresu: J. Basanavičiaus g. 36, 414 kabinetas, telefonas (+370 347) 69528.
Asmenų siuntimo į globos įstaigas komisija, apsvarsčiusi asmens prašymą, per 1 mėnesį informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.

Mokėjimo dydis
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja 1 procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

Skip to content